Od 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). W związku z powyższym jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest TWISTER-COLOR Maciej Brzuska z siedzibą przy ul. Staszica 10/6a, w Poznaniu (kod pocztowy: 60-527), tel.:61 677 18 19, adres e-mail: biuro@twistercolor.pl.

2. Dane są zbierane w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe, kooperanci i zewnętrzna obsługa księgowa.

6. Administrator danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w systemie komputerowym.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.

9. Ma Pani/Pan prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, o ile wystąpi wysokie ryzyko ich naruszenia.

Zespół TWISTER-COLOR